Heroes of Might and Magic III – Artifactler ve Büyüler – II

Heroes III Büyü Kitabı

Heroes III Büyü Kitabı

Heroes Might and Magic III’te büyüler yapılabildikleri alanlar itibariyle 2’ye ayrılır. Bunlar; savaş esnasında yapılanlar ve harita üzerinde yapılanlardır. Harita üzerinde yapılabilen büyüler; View Air,

Summon Boat, View Earth, Disguise, Visions, Scuttle Boat, Water Walk, Town Portal, Dimension Door ve Fly’dır.

Ayrıca büyüler ait oldukları kitaplar açısından da 4’e ayrılırlar.

  1. Earth Magic (En güçlü büyüleri barındırır.)
  2. Air Magic (Yüksek harekete dayalı güçlü büyülerdir.)
  3. Fire Magic (Orta seviye büyüleri barındırır.)
  4. Water Magic (Diğerlerinde göre daha zayıf büyüleri barındırır.)

Eğer bir büyü kitabında basic, advanced veya expert olursanız, o büyünün etki seviyesi artar, harcadığı spell manası azalır, geçerli olma süresi artar veya günlük yapılma sayısı artar. Kısaca biz bir kitaba ait büyüde ne kadar iyi olursak, o kitaba ait büyüleri o kadar etkili yaparız.

Şimdi sırasıyla tüm büyüleri detaylı bir şekilde inceleyelim.

Earth Büyüleri

Earth Spells

Earth Spells

1- SHIELD (Kalkan): Yakın yapılan saldırılardan seçilen birimi korur. Savaş başı için etkili ve ucuz bir büyüdür.
Tür: Savaş Mana: 5
Basic: Etki %15 azaltılır.
Advanced: Etki %30 azaltılır.
Expert: Tüm dost birimlere etki %30 azaltılır.

2- SLOW (Yavaşlatma): Düşman biriminin hızın düşürür. Okçularınız ile daha güçlü bir orduyu yenebilmek için gereklidir.
Tür: Savaş. Mana: 6
Basic: Normal hızına göre hızı %25 düşer.
Advanced: Normal hızına göre hızı %50 düşer.
Expert: Tüm düşman birimlerin hızı normal hızına göre hızı %50 düşer.

3- QUICKSAND (Bataklık Kumu): Savaş alanına rastgele sadece büyüyü yapana ve savaşın geçtiği alana uygun birimlere gözüken ince kum alanları yerleştirir. Bir birimin ince kuma basması o birimin tur hakkını bitirir.Okçularınız ile daha güçlü bir orduyu yenebilmek için gereklidir. Slow ile beraber kullanılınca çok etkili olur.
Tür: Savaş. Mana: 8
Basic: 4 kum alanı oluşur.
Advanced: 6 kum alanı oluşur.
Expert: 8 kum alanı oluşur.

4- ANTI MAGIC (Anti Büyü): Seçili birimi tüm büyülerden korur.
Tür: Savaş. Mana: 15
Basic: Seçilen birim sadece 4. veya 5. Seviye büyülerden etkilenir.
Advanced: Seçilen birim sadece 5. Seviye büyülerden etkilenir.
Expert: Seçilen birim hiçbir büyüden etkilenmez.

5- VISIONS (Görüş): Düşman herolarının sahip olduğu asker sayılarını rakam olarak gösterir.
Tür: Harita. Mana: 4
Basic: Haritada dolaşan yaratıkların sayılarını, heroya katılıp katılmayacaklarını gösterir. Menzili power kadardır. Power 3’ten küçükse 3’tür.
Advanced: Basice ek olarak, düşman herosunun skillerini ve ordusunun durumu da görülebilir. Menzili (power x 2) kadardır. Power 2’den küçükse 3’tür.
Expert: Advanceda ek olarak, düşman şehrinin durumu görüntülenebilir. Menzili (power x 3) kadardır.

6- SORROW (Keder): Düşman ünitelerinin moralini düşürür.
Tür: Savaş. Mana: 16.
Basic: seçilen birimin moralini 1 düşürür.
Advanced: seçilen birimin moralini 2 düşürür.
Expert: tüm düşman birimlerinin moralini 2 düşürür.

7- EARTHQUAKE (Deprem): Kuşatma sırasında kale duvarlarına zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 20.
Basic: Rastgele 2 duvara zarar verir.
Advanced: Rastgele 3 duvara zarar verir.
Expert: Rastgele 4 duvara zarar verir.

8- PROTECTION FROM EARTH (Toprak büyülerinden korunma): Seçilen birimi earth büyülerinden korur.
Tür: Savaş. Mana: 5.
Basic: Earth büyülerinden verilen hasar %30 azaltılır.
Advanced: Earth büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.
Expert: Tüm birimlerimiz için Earth büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.

9- SUMMON EARTH ELEMENTAL (Toprak elementi çağırmak): Earth elemental birimlerini çağırmaya yarar. Bir kere yapıldığında diğer elemental büyüleri yapılamaz.
Tür: Savaş. Mana: 25.
Basic: (Power x 2) kadar Earth Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Advanced: (Power x 3) kadar Earth Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Expert: (Power x 4) kadar Earth Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.

10- DEATH RIPPLE (ölüm dalgası): Undeadler hariç tüm birimlere zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 10.
Basic: ((Power x 5) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 5) + 20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 5) + 30) kadar zarar verir.

11- STONE SKIN (Taştan Deri): Birimin defense değerini arttırır. Oyun başı için iyi büylerdendir.
Tür: Savaş. Mana: 5. Süre: 1 Tur /Power.
Basic: Seçilen birimin defansı 3 artar.
Advanced: Seçilen birimin defansı 6 artar.
Expert: Tüm birimlerimizin defansı 6 artar.

12- RESURRECTION (Diriltme): Seçilen birimleri diriltir. En avantajlı büyülerdendir.
Tür: Savaş. Mana: 20. Süre: Limitsiz.
Basic: ((Power x 50) + 40) healthe sahip birimi diriltir.
Advanced: ((Power x 50) +80) healthe sahip birimi diriltir.
Expert: ((Power x 50 + 160) healthe sahip birimi diriltir.

13- METEOR SHOWER (Meteor Yağmuru): Seçilen birime ve çevresindeki ünitelere zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 16.
Basic: ((Power x 25) + 25) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 25) + 50) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 25) + 100) kadar zarar verir.

14- IMPLOSION (Çökme): Seçilen birime zarar verir. Oyunun en etkili zarar verme büyüsüdür.
Tür: Savaş. Mana: 30.
Basic: ((Power x 75) + 100) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 75) + 200) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 75) + 300) kadar zarar verir.

15- ANIMATE DEAD (Ölüyü Hareketlendirmek): Seçilen gruptaki yok edilmiş undeadleri tekrar kaldırır.
Tür: Savaş. Mana: 15.
Basic: ((Power x 50) + 30) kadar sağlığa sahip undeadi kaldırır.
Advanced: Reanimates ((Power x 50) + 60) kadar sağlığa sahip undeadi kaldırır.
Expert: Reanimates ((Power x 50) + 160) kadar sağlığa sahip undeadi kaldırır.

16- VIEW EARTH (Dünyayı Görüntüleme): Tüm kaynakların yerini büyüyü yapan kahramana gösterir.
Tür: Harita. Mana: 2.
Basic: Yerdeki kaynakların yerlerini View World ekranında gösterir.
Advanced: Yerdeki kaynakların ve tüm madenlerin yerlerini View World ekranında gösterir.
Expert: Tüm haritayı açar.

17- FORCE FIELD (Güç Alanı): Savaş alanının seçilen yerine bir güç duvarı yerleştirir. Yerleştirilen alandan geçişi engeller. Uzak dövüşçülerinizi korumak için idealdir.
Tür: Savaş. Mana: 12.
Basic: 2 petek uzunluğunda.
Advanced: 3 petek uzunluğunda.
Expert: 3 petek uzunluğunda.

18- TOWN PORTAL (Şehir Portalı): Heroyu kasabaya ışınlar. Harita üzerinde yapılan bu büyü ordularınızı birleştirmek için çok etkilidir.
Tür: Harita. Mana: 16.
Basic: Hero en yakın şehrine ışınlanır. Büyü yapıldığında 300 movement point harcanır.
Advanced: hero en yakın şehrine ışınlanır.Büyü yapıldığında 300 movement point harcanır.
Expert: heroyu seçilen şehre ışınlar. Büyü yapıldığında 200 movement point harcanır.

19- MAGIC ARROW (Büyü Oku): 1 birime zarar verir. 4 kitapta da var tek savaş büyüsüdür.
Tür: Savaş. Mana: 5.
Basic: ((Power x 10) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) + 20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 10) + 30) kadar zarar verir.

Air Büyüleri

Air Spells

Air Spells

1- DIMENSION DOOR (Boyut Kapısı): Heroyu, haritada herodan belli bir mesafedeki alana gönderebilmenizi sağlar. Harita üzerinde ciddi bir mobilite sağlar.
Tür: Harita. Mana: 25
Basic: Günde 2 kez yapılabilir. Her yapılışında heronun hareket değerini 3 düşürür.
Advanced: Günde 3 kez yapılabilir. Her yapılışında heronun hareket değerini 3 düşürür.
Expert: Günde 4 kez yapılabilir. Her yapılışında heronun hareket değerini 2 düşürür.

2- FLY (Uçmak): Heronun haritadaki engellerin üzerinden uçarak geçebilmesini sağlar. Tur bitmeden önce hero yerde olmalıdır. Harita üzerinde ciddi bir mobilite sağlar.
Tür: Harita. Mana: 20
Basic: Mesafe normal hareket sınırının %60’ı kadardır.
Advanced: Mesafe normal hareket sınırının %80’ı kadardır.
Expert: Mesafe normal hareket sınırının %100’ü kadardır.

3- VIEW AIR (Gökyüzünü Görüntüleme): Arazi üzerindeki artifactleri görüntüler.
Tür: Harita. Mana: 2.
Basic: Yerdeki artifactleri View world ekranında görüntüler.
Advanced: Yerdeki artifactleri ve heroları View world ekranında görüntüler.
Expert: Yerdeki artifactleri, heroları ve şehirleri görüntüler.

4- DISGUISE (Kandırma): Heronuzu görüntülemeye çalışan düşmana yanlış bilgi verir.
Tür: Harita. Mana: 4
Basic: Herodaki birimler kaledeki en güçlü birimler olarak gözükür. Birimler sayıları normaldeki kadardır.
Advanced: Basice ek olarak birmlerin sayıları 0 olarak gözükür.
Expert: Advanceda ek olarak birimler en uzun elinde tuttuğunuz kaledeki en güçlü birim olarak gözükür.

5- SUMMON AIR ELEMENTAL (Hava elementi çağırmak): Air elemental birimlerini çağırmaya yarar.
Tür: Savaş. Mana: 25
Basic: (Power x 2) kadar Air Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Advanced: (Power x 3) kadar Air Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Expert: (Power x 4) kadar Air Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.

6- HYPNOTIZE (Hipnotize etme): Seçilen düşman birimini geçici süreyle kontrol edilebilir. Üniteleriniz retaliate almadan bu birime saldırabilir.
Tür: Savaş. Mana: 18
Basic: Seçilen birimin sağlığı, ((Power x 25) + 10) ‘dan küçükse kontrolünüze alabilirsiniz.
Advanced: Sağlığın ((Power x 25) + 20) ‘dan küçük olması gerekir.
Expert: Sağlığın ((Power x 25) + 50). ‘dan küçük olması gerekir.

7- COUNTERSTRIKE (Karşı Saldırı): Seçilen birime fazladan retaliate (kendisine saldırıldığında karşılık verme) hakkı kazandırır. Savaş esnası için oldukça etkili bir büyüdür.
Tür: Savaş. Mana: 24
Basic: Seçilen birim her tur fazladan 1 kez daha retaliate yapabilir.
Advanced: Seçilen birim her tur fazladan 2 kez daha retaliate yapabilir.
Expert: Tüm dost birimler her tur fazladan 2 kez daha retaliate yapabilir.

8- HASTE (Hız): Seçilen birimin hızını arttırır. Düşman uzak mesafe yaratıklarının bir an önce yanına gidip etkisiz kılabilmek için önemlidir.
Tür: Savaş. Mana: 6
Basic: Seçilen birimin hızını 3 arttırır.
Advanced: Seçilen birimin hızını 5 arttırır.
Expert: Tüm dost birimlerin hızını 5 arttırır.

9- DISRUPTING RAY (Bozucu Işın): Bir birimin defense değerini düşürür. Aynı birime büyü defalarca yapılabilir.
Tür: Savaş. Mana: 10
Basic: Defans değerini 3 düşürür.
Advanced: Defans değerini 4 düşürür.
Expert: Defans değerini 5 düşürür.

10- FORTUNE (Şans): Seçilen birimin şansını arttırır.
Tür: Savaş. Mana: 7
Basic: Seçilen birimin şansını 1 arttırır.
Advanced: Seçilen birimin şansını 2 arttırır.
Expert: Tüm dost birimlerin şansını 2 arttırır.

11- DESTROY UNDEAD (Undead Yok Etme): Seçilen undead birime zarar verir. Undead olmayanlar karşı işe yaramaz.
Tür: Savaş. Mana: 15
Basic: ((Power x 10) +10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) +20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 10) + 50) kadar zarar verir.

12- AIR SHIELD (Hava Kalkanı): Seçilen birimi menzilli saldırılardan korur.
Tür: Savaş. Mana: 12
Basic: Seçilen birim, menzilli saldırılardan %25 daha az zarar görür.
Advanced: Seçilen birim, menzilli saldırılardan %50 daha az zarar görür.
Expert: Tüm dost birimler, menzilli saldırılardan %50 daha az zarar görür.

13- PRECISION (Hassayiyet): Seçilen birimin menzilli saldırıda verdiği zararı arttırır. Uzak dövüşçüler için çok faydalıdır.
Tür: Savaş. Mana: 8
Basic: Seçilen birimin menzilli saldırılarında atak değeri 3 artar.
Advanced: Seçilen birimin menzilli saldırılarında atak değeri 6 artar.
Expert: Tüm dost birimlerin menzilli saldırılarında atak değeri 6 artar.

14- VISIONS (Görüş): Düşman herolarının asker sayısını rakam olarak gösterir.
Tür: Harita. Mana: 4
Basic: Haritada dolaşan yaratıkların sayılarını, heroya katılıp katılmayacaklarını gösterir. Menzili power kadardır. Power 3’ten küçükse 3’tür.
Advanced: Basice ek olarak, düşman herosunun skilerini ve ordusunun durumu da görülebilir. Menzili (power x 2) kadardır. Power 2’den küçükse 3’tür.
Expert: Advanceda ek olarak, düşman şehrinin durumu görüntülenebilir. Menzili (power x 3) kadardır.

15- PROTECTION FROM AIR (Havadan Korunma): Seçilen birim air büyülerinden daha az zarar görür.
Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: Air büyülerinden verilen hasar %30 azaltılır.
Advanced: Air büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.
Expert: Tüm birimlerimiz için Air büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.

16- MAGIC MIRROR (Büyü Aynası): Birimlerinize yapılan zararlı büyüleri düşman birimlerine yansıtabilir.
Tür: Savaş. Mana: 25
Basic: Geri yansıtma ihtimali %20’dir.
Advanced: Geri yansıtma ihtimali %30’dur.
Expert: Geri yansıtma ihtimali %40’tır.

17- CHAIN LIGHTNING (Seri Yıldırım): Seçilen birime zarar verir, ardından en yakınındaki birime yarısı kadar zarar verir. Bu şekilde saldırıya devam eder (her birim bir öncekinin yarısı kadar zarar görür). Kendi birimleriniz de zarar görebilir. Doğru kullanıldığında oldukça etkili bir büyüdür.
Tür: Savaş. Mana: 24.
Basic: ((Power x 40) + 25) kadar zarar verir. toplamda 4 birime saldırır.
Advanced: ((Power x 40) + 50) kadar zarar verir. toplamda 5 birime saldırır.
Expert: ((Power x 40) +100) kadar zarar verir. toplamda 5 birime saldırır.

18- LIGHTNING BOLT (Yıldırım): Seçilen birime zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 10
Basic: ((Power x 25) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 25) + 20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 25) + 50) kadar zarar verir.

19- MAGIC ARROW (Büyü Oku): 1 birime zarar verir. 4 kitapta da var tek savaş büyüsüdür.
Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: ((Power x 10) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) + 20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 10) + 30) kadar zarar verir.

Fire Büyüleri

Fire Spells

Fire Spells

1- BLOODLUST (Gözüne Kan Bürüme): Birimin attack değerini arttırır.

Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: Seçilen birimin atak değerini 3 arttırır.
Advanced: Seçilen birimin atak değerini 6 arttırır.
Expert: Tüm dost birimlerin atak değerini 6 arttırır.

2- CURSE (Lanet): Seçilen birimin en az zarar vermesini sağlar.
Tür: Savaş. Mana: 6
Basic: Seçilen birim saldırırken minimum damage değeri kadar zarar verir.
Advanced: Seçilen birim saldırırken ((minimum damage’in %80i) – 1) kadar zarar verir.
Expert: Tüm düşman birmleri saldırırken ((minimum damage’in %80i) – 1) kadar zarar verir.

3- PROTECTION FROM FIRE (Ateşten Korunma): Seçilen birim fire büyülerinden daha az zarar görür.
Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: Fire büyülerinden verilen hasar %30 azaltılır.
Advanced: Fire büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.
Expert: Tüm birimlerimiz için Fire büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.

4- BLIND (Körlük): Seçilen birim büyü geçerli olduğu sürece hareket edemez veya saldıramaz. Eğer saldırıya uğrarsa büyü bozulur. Saldırıya uğradığında yaptığı retaliate saldırısı daha güçsüz olur. Uzak döüşçüleri etkisiz hale getirmek için çok uygun bir büyüdür.
Tür: Savaş. Mana: 10
Basic: Retaliate normal saldırının %50si kadar olur.
Advanced: Retaliate normal saldırının %25i kadar olur.
Expert: Retaliate olmaz.

5- VISIONS (Görüş): Düşman herolarının sahip olduğu asker sayılarını rakam olarak gösterir.
Tür: Harita. Mana: 4. Süre: 1 Tur.
Basic: Haritada dolaşan yaratıkların sayılarını, heroya katılıp katılmayacaklarını gösterir. Menzili power kadardır. Power 3’ten küçükse 3’tür.
Advanced: Basice ek olarak, düşman herosunun skilerini ve ordusunun durumu da görülebilir. Menzili (power x 2) kadardır. Power 2’den küçükse 3’tür.
Expert: Advanceda ek olarak, düşman şehrinin durumu görüntülenebilir. Menzili (power x 3) kadardır.

6- LAND MINE (Kara Mayını): Savaş alanına rastgele sadece büyüyü yapana ve savaşın geçtiği alana uygun birimlere gözüken (mesela savaş volkanik bir alanda geçiyorsa ve hareket eden birim infernodansa mayını görür ve üzerinden zarar görmeden geçebilir) mayınlar yerleştirir. Basan birim zarar görür.
Tür: Savaş. Mana: 18
Basic: 4 mayın oluşur. ((Power x 10) + 25) kadar zarar verir.
Advanced: 6 mayın oluşur. ((Power x 10) + 50) kadar zarar verir.
Expert: 8 mayın oluşur. ((Power x 10) + 100) kadar zarar verir.

7- FIRE WALL (Ateş Duvarı): Savaş alanının seçilen yerine bir ateş duvarı yerleştirir. Buradan geçen birmler zarar görür.
Tür: Savaş. Mana: 8
Basic: 2 petek genişliğindedir. Geçen birimlere ((Power x 10) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: 3 petek genişliğindedir. Geçen birimlere ((Power x 10) +20) kadar zarar verir.
Expert: 3 petek genişliğindedir. Geçen birimlere ((Power x 10) + 50) kadar zarar verir.

8- MISFORTUNE (Talihsizlik): Seçilen birimin şansını (luck) düşürür.
Tür: Savaş. Mana: 12
Basic: Seçilen birimin şansı 1 düşer.
Advanced: Seçilen birimin şansı 2 düşer.
Expert: Tüm düşman birimlerinin şansı 2 düşer.

9- ARMAGEDDON (Kıyamet): Savaş alanındaki tüm birimlere (sizin birimlerinize de) zarar verir. Armageddon’s Blade artifacti ile beraber kullanılırsa çok büyük avantajınız olur.
Tür: Savaş. Mana: 24
Basic: ((Power x 50) + 30) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 50) + 60) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 50) + 120) kadar zarar verir.

10- BERSERK (Kontrolden Çıkma): Seçilen birim en yakınındaki birime (dost-düşman fark etmez) saldırır.
Tür: Savaş. Mana: 20
Basic: 1 birime geçerlidir.
Advanced: 7 peteklik bir alandaki birimlere geçerlidir.
Expert: 19 peteklik bir alandaki birimlere geçerlidir.

11- FIRE SHIELD (Ateş Kalkanı): Bu büyü yapılmış bir birime saldırı gelirse (menzillide geçersiz) verdiği zarar oranında zarar görür.
Tür: Savaş. Mana: 16
Basic: verdiği zararın %20si kadar zarar görür.
Advanced: verdiği zararın %25i kadar zarar görür.
Expert: verdiği zararın %30u kadar zarar görür.

12- FRENZY (Çıldırtmak): Seçilen birimin iki kez saldırmasını sağlar ve attack değerini arttırır. Buna karşılık defansını 0’a düşürür. İyi kullanılırsa ciddi avantaj sağlar.
Tür: Savaş. Mana: 16
Basic: Seçilen birimin attack değeri defense değerinin %100’ü kadar artar.
Advanced: Seçilen birimin attack değeri defense değerinin %150’si kadar artar.
Expert: Seçilen birimin attack değeri defense değerinin %200’ü kadar artar.

13- INFERNO (Cehennem Ateşi): Seçilen birime ve 2 peteğe kadar yakınındaki birimlere zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 16.
Basic: ((Power x 10) + 20) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) + 40) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x10) + 80) kadar zarar verir.

14- SLAYER (Avcı): Seçilen birimin, bazı birimlere karşı daha fazla attack değeriyle saldırmasını sağlar.
Tür: Savaş. Mana: 16
Basic: Seçilen birim behemothlara, dragonlara ve hydralara saldırırken attack değeri 8 artar.
Advanced: Basic’e ek olarak atak bonusu devillara ve angellara karşı da geçerlidir.
Expert: Advanced’e ek olarak atak bonusu titanlara karşı da geçerlidir.

15- SACRIFICE (Kurban Etme): Seçilen bir grubu, ölmüş bir grubu diriltmek için yok eder. Dirilecek birim miktarı yok edilen grubun sağlığına ve spell powera bağlıdır. Undead birimler kurban edilemez.
Tür: Savaş. Mana: 25
Basic: ((Power + yok edilen birimin sağlığı + 3) x kurban edilen birim sayısı) kadar sağlığa sahip birimi diriltir.
Advanced: ((Power + yok edilen birimin sağlığı + 6) x kurban edilen birim sayısı) kadar sağlığa sahip birimi diriltir.
Expert: ((Power + yok edilen birimin sağlığı + 10) x kurban edilen birim sayısı) kadar sağlığa sahip birimi diriltir.

16- SUMMON FIRE ELEMENTAL (Ateş Elementi Çağırma): Fire elemental birimlerini çağırmaya yarar. Bir kere yapıldığında diğer elemental büyüleri yapılamaz.
Tür: Savaş. Mana: 25
Basic: (Power x 2) kadar Fire Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Advanced: (Power x 3) kadar Fire Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Expert: (Power x 4) kadar Fire Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.

17- FIRE BALL (Ateş Topu): Seçilen birme ve çevresindeki birimlere zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 15
Basic: ((Power x 10) + 15) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) + 30) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 10) + 60) kadar zarar verir.

18- MAGIC ARROW (Büyü Oku): 1 birime zarar verir. 4 kitapta da var tek savaş büyüsüdür.
Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: ((Power x 10) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) + 20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 10) + 30) kadar zarar verir.

Water Büyüleri

Water Spells

Water Spells

1- SUMMON WATER ELEMENTAL (Su Elementi Çağırma): Water elemental birimlerini çağırmaya yarar. Bir kere yapıldığında diğer elemental büyüleri yapılamaz.
Tür: Savaş. Mana: 25
Basic: (Power x 2) kadar Water Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Advanced: (Power x 3) kadar Water Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.
Expert: (Power x 4) kadar Water Elemental büyüyü yapan kişinin tarafında ortaya çıkar.

2- FORGETFULNESS (Unutkanlık): Seçilen birimin menzilli saldırı yapabilmesini engeller.
Tür: Savaş. Mana: 12
Basic: Seçilen birimin menzilli zararı yarıya iner.
Advanced: Seçilen birim menzilli saldırı yapamaz.
Expert: Tüm düşman birimleri menzilli saldırı yapamaz.

3- MIRTH (Neşe): Seçilen birimin moralini arttırır.
Tür: Savaş. Mana: 12
Basic: Seçilen birimin morali 1 artar.
Advanced: Seçilen birimin morali 2 artar.
Expert: Tüm dost birimlerin morali 2 artar.

4- SUMMON BOAT (Gemi Çağırma): Haritada varolan, boş gemilerden birini heronun yanına getirir.
Tür: Harita. Mana: 6
Basic: Heronun gemilerinden birini getirir. Eğer bu gemilerden hiçbiri boş değilse diğer herolarınızdan birinin gemisini getirir. %50 ihtimalle büyü yapılabilir. Eğer boşta hiç gemi yoksa büyü her zaman başarısız olur.
Advanced: Basic’e ek olarak, eğer hiç boşta gemi yoksa yeni bir gemi ortaya çıkar. %75 ihtimalle büyü yapılabilir. Haritada maksimum 64 gemi bulunabilir. Bu gemilerin hepsi doluysa büyü başarısız olur.
Expert: Advanced’a ek olarak büyü ihtimali %100’dür.

5- VISIONS (Görüş): Düşman herolarının sahip olduğu asker sayılarını rakam olarak gösterir.
Tür: Harita. Mana: 4
Basic: Haritada dolaşan yaratıkların sayılarını, heroya katılıp katılmayacaklarını gösterir. Menzili power kadardır. Power 3’ten küçükse 3’tür.
Advanced: Basice ek olarak, düşman herosunun skilerini ve ordusunun durumu da görülebilir. Menzili (power x 2) kadardır. Power 2’den küçükse 3’tür.
Expert: Advanceda ek olarak, düşman şehrinin durumu görüntülenebilir. Menzili (power x 3) kadardır.

6- SCUTTLE BOAT (Gemi Batırma): Seçilen geminizi yok eder.
Tür: Harita. Mana: 8
Basic: %50 ihtimalle çalışır. (geminin boş olması gerekir).
Advanced: %75 ihtimalle çalışır.
Expert: %100 ihtimalle çalışır.

7- BLESS (Kutsama): Seçilen birimin maksimum zarar vermesini sağlar.
Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: Seçilen birim maksimum zarar verir.
Advanced: Seçilen birim maksimum +1 zarar verir.
Expert: Tüm dost birimler maksimum +1 zarar verir.

8- PROTECTION FROM WATER (Sudan Korunma): Seçilen birim water büyülerinden daha az zarar görür.
Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: water büyülerinden verilen hasar %30 azaltılır.
Advanced: water büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.
Expert: Tüm birimlerimiz için water büyülerinden verilen hasar %50 azaltılır.

9- FROST RING (Buz Yüzüğü): Seçilen birimin çevresindeki tüm birimlere zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 12
Basic: ((Power x 10) + 15) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) + 30) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 10) + 60) kadar zarar verir.

10- WEAKNESS (Zayıflık): Seçilen birimin attack değerini düşürür.
Tür: Savaş. Mana: 8
Basic: Seçilen birimin atak değeri 3 düşer.
Advanced: Seçilen birimin atak değeri 6 düşer.
Expert: Tüm düşman birimlerinin atak değeri 6 düşer.

11- CURE (Şifa): Tüm negatif büyü etkilerini yok eder ve biraz iyileştirir.
Tür: Savaş. Mana: 6
Basic: Seçilen birimdeki tüm negatif büyü etkilerini yok eder ve ((Power x 5) + 10) kadar iyileştirir.
Advanced: Seçilen birimdeki tüm negatif büyü etkilerini yok eder ve ((Power x 5) +20) kadar iyileştirir.
Expert: Tüm dost birimlerdeki tüm negatif büyü etkilerini yok eder ve ((Power x 5) +30) kadar iyileştirir.

12- WATER WALK (Su yürüyüşü): Heronun su üzerinde hareket edebilmesini sağlar.
Tür: Harita. Mana: 12
Basic: Gidilebilen mesafe normal hareket sınırının %60’ı kadardır.
Advanced: Gidilebilen mesafe normal hareket sınırının %80’ı kadardır.
Expert: Gidilebilen mesafe normal hareket sınırının tamamıdır.

13- PRAYER (Duacı): Seçilen birimin attack, defense ve speed (hız) değerlerini arttırır. Oldukça başarılı bir büyüdür.
Tür: Savaş. Mana: 16
Basic: Seçilen birimin atak, defans ve hız değerlerini 2 arttırır.
Advanced: Seçilen birimin atak, defans ve hız değerlerini 4 arttırır.
Expert: Tüm dost birimlerin atak, defans ve hız değerlerini 4 arttırır.

14- CLONE (Klon): Seçilen birimin kopyasını oluşturur. Oluşan klonlar saldırı yapabilirler. Saldırıya uğrarlarsa anında yok olurlar. Özellikle en güçlü birimlerinize yapılması daha uygun olur.
Tür: Savaş. Mana: 24
Basic: Seçilen 1-5 arası seviyeye sahip dost birimlerin klonunu oluşturur.
Advanced: Seçilen 1-6 arası seviyeye sahip dost birimlerin klonunu oluşturur.
Expert: Seçilen 1-7 arası seviyeye sahip dost birimlerin klonunu oluşturur.

15- TELEPORT (Işınlanma): Seçtiğiniz dost birimin savaş alanında seçtiğiniz boş bir yere ışınlanmasını sağlar.
Tür: Savaş Mana: 15
Basic: Birlik duvarların ya da moat’ın (kalelerdeki hendekler) arkasına ışınlanamaz.
Advanced: Birlik duvarların arkasına ışınlanamaz.
Expert: Birlik istenilen yere ışınlanabilir.

16- ICE BOLT (Buz Oku): 1 birime zarar verir.
Tür: Savaş. Mana: 8
Basic: ((Power x 20) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 20) + 20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 20) + 50) kadar zarar verir.

17- REMOVE OBSTACLE (Engel Kaldırma): Savaş alanından seçilen engeli (ağaç, kaya, mezar taşı, vs.) yok eder.
Tür: Savaş. Mana: 7.
Basic: Savaş alanından büyüyle yapılmamış engelleri kaldırabilir. Yamaç gibi engeller kaldırılamaz.
Advanced: Basic’e ek olarak Fire Wall (ateş duvarı) kaldırılabilir.
Expert: Tüm nesneler kaldırılabilir. (yamaç hariç).

18- DISPEL (Büyü Bozma): Seçilen birimdeki büyü etkilerini (hem olumlu hem de olumsuzları) yok eder.
Tür: Savaş. Mana: 5
Basic: Seçilen dost birimdeki büyü etkilerini yok eder.
Advanced: Seçilen dost veya düşman birimdeki büyü etkilerini yok eder.
Expert: Savaş alanındaki tüm birimlerdeki (hem dost hem düşman) büyü etkilerini yok eder.

19- MAGIC ARROW (Büyü Oku):1 birime zarar verir. 4 kitapta da var tek savaş büyüsüdür.
Tür: Savaş. Mana: 5.
Basic: ((Power x 10) + 10) kadar zarar verir.
Advanced: ((Power x 10) + 20) kadar zarar verir.
Expert: ((Power x 10) + 30) kadar zarar verir.

Yukarıda da görebileceğiniz gibi çok fazla büyü vardır. Zamanla bu büyüler ne zaman ve kime yapılması gerektiği konusu daha rahat öğrenilibiliyor. Oyunda Earth veya Air büyülerine ait skilli kahramanınıza alırsanız çok büyük faydasını görebilirsiniz.

Yine uzunca bir yazının sonuna geldik. Artık Heroes III ile ilgili son bir yazım daha kaldı. Yazacağım yazıda bazı strateji ve oyun planlarından bahsedeceğim. Ayrıca WOG eklentisine ait bazı önemli noktalara da değineceğim. Önümüzdeki günlerde görüşme üzere.

Sağlıcakla kalın.

 

Bu makale 3206 kez okunmuştur.

Bir cevap yazın

Your email address will not be published.

Close
Lütfen sitemizi destekleyin

Merhaba Oyun severler,
Aşağıdaki butonlara tıklayarak oyun uzmanlarını destekleyebilirsiniz.